Licence a Regulace

  • Instant Trading EU Ltd operates in accordance with the Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II) of the European Union

, pod licenčním číslem 266/15, je autorizována a regulována Kyperskou komisí pro cenné papíry a burzy (CySEC) Je účastníkem Evropského orgánu pro dohled nad trhem s cennými papíry(ESMA), CySEC je nezávislým finančním orgánem dohledu Kyperské Republiky.

MiFID ( Markets in Financial Instruments Directive ) směrnice Evropské unie “O trzích finančních nástrojů” - Zákon evropské Unie, který stanoví harmonizovaný regulační režim pro investiční služby na celém území Evropského hospodářského prostoru. Hlavním cílem směrnice jsou zvýšení transparentnosti finančních operací, zlepšení konkurenčního prostředí a zajištění nejvyšší míry ochrany práv spotřebitele. Aktivity a služby Instant Trading EU Ltd splňuje požadavky MiFID. Veškerá dokumentace a postupy v souladu s pravidly MiFID.

Top Top