Ochrana investorů

Velmi si vážíme vaší důvěry a peněz, které investujete, takže je naší nejvyšší prioritou zajistit bezpečnost vašich finančních prostředků.

Instant Trading EU Ltd. je členem Fondu pro odškodnění investorů podle článku 17 zákona o investičních službách a činnostech a regulovaných trzích z roku 2007, který stanovuje, že každá kyperská investiční společnost musí být součástí Fondu.

Účelem Fondu je zabezpečit pohledávky krytých klientů v situacích, kdy investiční společnost není schopna plnit své závazky vůči investorům, konkrétně:

  • Neschopnost společnosti vrátit svým krytým klientům prostředky, které jim dluží, nebo prostředky, které jim patří.
  • Neschopnost společnosti vrátit svým krytým klientům finanční nástroje, které jim patří a které jsou svěřeny členské společnosti.

Fond kompenzuje krytému klientovi nároky v souladu s právními a smluvními podmínkami upravujícími vztah krytého klienta se společností. Podle zákona o prevenci a potlačování legalizace výnosů z trestné činnosti z roku 2007 však Fond nevyplatí žádnou náhradu za nároky osob odsouzených za trestný čin.

Ke zjištění škod budou použity účetní knihy společnosti společně s podpůrnými důkazy, přičemž splatná částka bude vypočítána v souladu s předpisy o započtení. V současné době je výše kompenzace až 20 000 EUR a uvedené krytí se vztahuje na celkovou výši pohledávek investora vůči společnosti

Top Top