Zásady Ochrany Osobních Údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na tuto webovou stránku www.forexmart.eu , a všechny ostatní webové stránky, které jsou registrovány a provozovány Společností.

 1. PRÁVNÍ INFORMACE

  (dále jako

 2. nebo ‘Společnost’) je investiční společnost s celosvětovou působností.

  je zaregistrovaná v Kyperské republice pod registračním číslem HE 266937. Společnost je autorizována a regulována Kyperskou komisí pro cenné papíry a burzy (‘CySEC’) pod licencí číslo 266/15 a provozuje svou činnost v souladu s Poskytováním investičních služeb, Výkonem investičních aktivit, Provozováním regulovaných trhů a se zákonem č. 144(I)/2007, o souvisejících záležitostech, v pozdějším znění (Zákon). Společnost sídlí na Spetson 23A, Leda Court, Block B, Office B203, 4000 Mesa Geitonia, Limassol, Cyprus.

 3. Zákazník bere na vědomí, že oficiálním jazykem společnosti je angličtina.

  ŽÁDOST

 4. Abyste si mohli otevřít účet

  , musíte nejprve vyplnit a spolu s požadovanými dokumenty odeslat formulář žádosti. Při vyplňování žádosti jste požádáni o poskytnutí osobních údajů, aby Společnost mohla vaši žádost vyhodnotit a jednat v souladu se zákony a nařízeními, která upravují poskytování finančních služeb. Tyto údaje jsou rovněž využity, pokud je potřeba vás kontaktovat kvůli službám Společnosti.

 5. OSOBNÍ ÚDAJE

  Osobní údaje sdílíme s třetími stranami výhradně pro statistické účely, ve snaze zlepšit marketingovou kampaň společnosti a v rozsahu stanoveném ve

 6. Všeobecných smluvních podmínkách

  , které jste již přijal(a). Tyto údaje zahrnují mimo jiné osobní údaje, jako jsou jméno, adresa, datum narození, kontakt, zaměstnání, aktiva, pasiva a další nezbytné finanční informace. Někdy vás můžeme požádat o další informace, které nám pomohou zlepšit služby pro vás.

 7. AGENTI

  Pro vklady na váš účet a výběry z něj využíváme společnost pro zpracování karet. Tato společnost neuchovává, nesdílí, neukládá ani nepoužívá osobní údaje k jakýmkoli jiným účelům.

 8. SOUKROMÍ

  Veškeré vámi poskytnuté osobní údaje budou důvěrné a budou sdíleny pouze v rámci Společnosti, jejích partnerů a obchodních partnerů; nebudou poskytnuty třetí straně vyjma správních nebo soudních řízení či třetím stranám, které Společnosti poskytují statistické služby za účelem zlepšení její marketingové kampaně. Systémy pro sledování webových stránek mohou také shromažďovat data s podrobnostmi o navštívených stránkách, o tom, jak jste stránku objevili, o četnosti návštěv atd. Získané informace slouží k vylepšení obsahu našich webových stránek a mohou být využity k tomu, abychom vás vhodným způsobem kontaktovali a poskytli vám veškeré informace, které by pro vás mohly být podle našeho názoru užitečné.

 9. INFORMACE O ÚVĚROVÉ SPOLEHLIVOSTI

  Osobní údaje mohou být poskytnuty také agenturám podávajícím informace o úvěrové spolehlivosti nebo jakékoli oprávněné osobě, kterou jedinec určí, a to podle toho, jak určí tento jedinec nebo smlouva.

 10. PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ

  Vyhrazujeme si právo zveřejnit v souladu se zákonem vaše osobní údaje, poskytnuté na našich stránkách, pokud se domníváme, že je to nezbytné pro ochranu našich práv a/nebo pro účely soudního řízení, soudního nařízení či soudního procesu.

 11. VÝBĚR/OPT-OUT

  Pokud si již nepřejete dostávat propagační zprávy, můžete se z jejich odebírání odhlásit podle pokynů uvedených v každé z nich.

 12. Budete vyrozuměni, pokud bude vaše osobní údaje shromažďovat jakákoli třetí strana, která není naším agentem/poskytovatelem služeb; můžete pak učinit informované rozhodnutí, zda své údaje dané straně poskytnete, nebo neposkytnete.

  COOKIES

 13. Cookie je malý textový soubor, který je uložený v počítači uživatele za účelem uchování záznamu. Na této stránce používáme cookies. Propojujeme informace z cookies a osobní údaje, které na našich stránkách zadáváte.

  Využíváme jak dočasné, tak trvalé cookies. Platnost dočasných cookies po vypnutí prohlížeče nevyprší. Trvalé cookies zůstávají na pevném disku delší dobu. Trvalé cookies můžete odstranit podle pokynů v záložce "Help" ve svém internetovém prohlížeči.

Top Top