Ověření účtu

Account Verification

Ověřte svůj ForexMart účet a získejte plný přístup ke všem našim službám.
Dokumenty můžete nahrát do Klientského portálu: Menu obchodníka → Profil → Nahrát dokumenty nebo je odeslat e-mailem na adresu: verification@forexmart.eu

Ověření účtu je snadné a jednoduché. Stačí poskytnout naskenovanou barevnou kopii dokladu totožnosti a doklad o pobytu.

Proces ověření účtu obvykle trvá méně než 24 hodin od zaslání požadovaných dokumentů. V průběhu nebo po skončení této doby obdržíte potvrzení o ověření nebo vás požádáme o upřesnění informací či předložení dodatečných dokumentů potřebných pro ověření.

Naskenované kopie dokumentů by měly splňovat následující:

1. Kopie dokumentů musí být jasné, barevné a úplné.
2. Naskenovaná kopie obsahuje obě strany dokumentu.
3. V kopii dokumentu by se nemělo nic mazat a doplňovat, ani by se s ní nemělo jinak neoprávněně manipulovat.
4. Naskenovaná kopie dokumentu by měla být kvalitní a ve vysokém rozlišení.
5. Jména a úplná adresa v žádosti o účet a v dokumentu / dokumentech se musí shodovat.
6. Předložený doklad o pobytu občana nesmí být starší 6 měsíců.
7. Pokud jste právnickou osobou žádající o otevření účtu, budeme od vás potřebovat ověřenou kopii následujících dokumentů:
  • Výpis z obchodního rejstříku a osvědčení o finanční způsobilosti.
  • Osvědčení o sídle společnosti.
  • Osvědčení o vlastnících a jednatelích společnosti.
  • Výpis registrovaných podílníků / akcionářů v případě soukromých společností a veřejných společností, které nejsou kótovány na regulovaném trhu země Evropského hospodářského prostoru nebo třetí země s rovnocennými požadavky na zveřejňování a transparentnost.
  • Zakladatelská smlouva (listina a stanovy společnosti).
  • Usnesení představenstva společnosti o otevření účtu a udělení oprávnění těm, kteří jej budou provozovat.
  • V případech, kdy registrovaní akcionáři jednají jako zmocněnci skutečných vlastníků, je potřeba doložit kopii svěřenecké listiny / dohody uzavřené mezi nominovaným akcionářem a skutečným vlastníkem, na jejímž základě byla uzavřena dohoda o jednání v zastoupení a registraci akcií skutečného vlastníka na jméno zmocněného akcionáře společnosti.
  • Dokumenty a údaje pro ověření totožnosti osob oprávněných právnickou osobou k provozování účtu, jakož i registrovaných akcionářů a skutečných vlastníků právnické osoby.
8. Akceptované formáty souborů jsou .jpeg, .gif, .pdf a .png. Soubor by neměl být větší než 5 MB.
Top Top