Licence a nařízení

Licence

Společnost Instant Trading EU Ltd je licencována a regulována Kyperskou komisí pro cenné papíry a burzu (CySEC).

Číslo licence: 266/15

Směrnice EU a členství

Směrnice o trzích s finančními nástroji (MiFID)

Směrnice vytváří rovné podmínky na trzích spadajících do Evropského hospodářského prostoru a slouží k ochraně investorů a zároveň zvyšuje transparentnost trhu.

Fond pro odškodnění investorů (ICF)

Instant Trading Eu Ltd je členem Fondu pro odškodnění investorů, což je schéma, které slouží k ochraně způsobilých retailových klientů vyplácením náhrad v případě, že společnost nevyplatí klientovi jeho prostředky nebo finanční nástroje z důvodu finančních problémů.

Registrace

Instant Trading EU Ltd je registrována u následujících regulačních orgánů:

1. Eurobank Cyprus Ltd: Supervised by the Central Bank of Cyprus.

2. Skrill Limited: (FRN: 900001) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 for the issuing of electronic money and payment instruments. Skrill is a registered trademark of Skrill Limited.

3. Neteller: Paysafe Holdings UK Limited
NETELLER and NTE+ are registered trademarks of Paysafe Holdings UK Limited.
Paysafe Holdings UK Limited is registered in England and Wales.
Paysafe Holdings UK Limited (FRN: 900015) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 for the issuing of electronic money and payment instruments.

4. Sofort: Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden.
Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm.
Organization number: 556737-0431

5. B2BinPay is service of B2BX Digital Exchange OÜ, Estonian licenses No. FVR000514 and FRK000558. B2BinPay is authorized to provide services of exchanging virtual currency for fiat currency, and services of virtual currency e-wallet.

Top Top