• Registrácia

Ochrana investora

Veľmi si vážime vašu dôveru a peniaze, ktoré investujete, preto je našou najvyššou prioritou zaistiť bezpečnosť vašich finančných prostriedkov.

Instant Trading EU Ltd. je členom Garančného fondu pre investorov (ICF) v súlade s oddielom 17 zákona o investičných službách a činnostiach a regulovaných trhoch z roku 2007, podľa ktorého musí byť súčasťou fondu každá cyperská investičná spoločnosť.

Účelom fondu ICF je zabezpečiť pohľadávky krytých klientov v prípade, že investičná spoločnosť nie je schopná plniť záväzky voči investorom, konkrétne:

  • keď svojim krytým klientom nevráti prostriedky, ktoré im dlží, alebo prostriedky, ktoré im patria
  • keď svojim krytým klientom nevráti finančné nástroje, ktoré im patria a ktoré sú zverené investičnej spoločnosti, ktorá je členom fondu ICF.

Fond garantuje krytému klientovi vyplatenie pohľadávok v súlade s právnymi a zmluvnými podmienkami, ktoré upravujú vzťah krytého klienta k spoločnosti. Podľa zákona o prevencii a potláčaní prania špinavých peňazí z roku 2007 však fond ICF nevypláca žiadne náhrady v súvislosti s nárokmi osôb odsúdených za trestný čin.

Takéto pohľadávky sa skúmajú na základe účtovných kníh spoločnosti spolu s podpornými dôkazmi, pričom suma, ktorá sa má vyplatiť, sa vypočíta v súlade s predpismi o započítaní. V súčasnosti je výška kompenzácie až 20 000 EUR a uvedené krytie sa týka celkovej výšky pohľadávok investora voči spoločnosti.

Top Top