Vložení/Výběr prostředku | About | ForexMart
  • Registrácia

VKLADY A VÝBERY

Neúčtujeme poplatky za vklad. V rámci nášho záväzku vytvoriť čo najlepšie obchodné podmienky refundujeme náklady na vklad, ktoré našim zákazníkom vzniknú. Poplatky za výber sa líšia v závislosti od spôsobu platby. Podrobné informácie o poplatkoch za vklad a výber pre všetky spôsoby platby nájdete tu.

* Poplatky za vklad a/alebo výber refundované spoločnosťou ForexMart môže znášať klient, ak sa spoločnosť domnieva, že klient nesplnil niektorú z požadovaných podmienok. Za porušenie podmienok sa považuje napríklad nezákonná činnosť, porušenie akýchkoľvek ustanovení klientskej zmluvy, nevyvíjanie obchodnej činnosti a pod. ForexMart si vyhradzuje právo odpísať príslušnú sumu zo sumy, ktorú chce klient vybrať.

Mena: klasická

Bez poplatkov.
Spracujeme do 24 hodín.

Mena: klasická

Bez poplatkov.
Spracujeme v náš najbližší pracovný deň.

Mena: klasická

Bez poplatkov.
Vklad spracujeme do 24 hodín.

Mena: klasická

Bez poplatkov.
Vklad spracujeme do 24 hodín.

Mena: klasická

Bez poplatkov.
Okamžitý vklad.

Mena: klasická

1.8%+0.05 EUR.
Spracujeme do 24 hodín.

Mena: klasická

Min 5 EUR.
Spracujeme v náš najbližší pracovný deň.

Mena: klasická

Min 1%.
Spracované do 1 – 7 pracovných hodín

Mena: klasická

Min 1 USD.
Spracované do 1 – 7 pracovných hodín

Mena: klasická

Min 5 EUR.
Spracujeme do 24 hodín.

Niektoré platobné systémy nemusia byť v určitých regiónoch dostupné.


Top Top