Licencia a regulácie | ForexMart
  • Registrácia

Licencia a regulácie

  • Instant Trading EU Ltd operates in accordance with the Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II) of the European Union

, s licenciou číslo 266/15, je povolená a regulovaná spoločnosťou Komisia pre cenné papiere a kótovanie na Cypre. Členom Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) je CySEC nezávislou finančnou regulačnou agentúrou Cyperskej republiky.

má cezhraničnú licenciu CySEC, ktorá umožňuje investičné a doplnkové služby. Dodržiavame pravidlá stanovené smernicou o európskych finančných nástrojoch (MiFID) a zákonom o regulovaných trhoch s investičnými službami a činnosťami z roku 87(I)/2017.

MiFID (Smernica o trhoch s finančnými nástrojmi) je právnym poriadkom Európskej únie, ktorý poskytuje harmonizovaný regulačný režim pre investičné služby v celom Európskom hospodárskom priestore. Hlavnými cieľmi smernice je zvýšiť transparentnosť finančných operácií, zvýšiť hospodársku súťaž a ponúknuť väčšiu ochranu spotrebiteľom klientom firiem poskytujúcich finančné služby. Činnosti a služby Instant Trading EU Ltd spĺňa požiadavky smernice MiFID. Všetky dokumenty a postupy sú v súlade s pravidlami MiFID.


Top Top