Licencia a dohľad

Licencia

Instant Trading Eu Ltd je cyperská spoločnosť, ktorá je držiteľom licencie a pôsobí pod dohľadom Cyperskej komisie pre cenné papiere a burzy (CySEC).

Licenčné číslo 266/15

Smernice EÚ a členstvá

Smernica o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID)

Vytvára rovnaké podmienky na všetkých trhoch v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru a slúži na ochranu investorov a zvyšovanie transparentnosti trhu.

Garančný fond pre investorov (ICF)

Spoločnosť Instant Trading Eu Ltd je členom Garančného fondu pre investorov, ktorý slúži na ochranu oprávnených retailových klientov vyplácaním kompenzácií v prípade, že spoločnosť z finančných dôvodov neuhradí finančné prostriedky a/alebo finančné nástroje.

Registrácie

Spoločnosť Instant Trading Eu Ltd je registrovaná v nasledujúcich regulačných orgánoch:

1. Eurobank Cyprus Ltd: pod dohľadom centrálnej banky Cyperskej republiky.

2. Spoločnosť Skrill Limited: (FRN: 900001) je držiteľom oprávnenia Úradu pre finančnú etiketu (FCA) na vydávanie elektronických peňazí a platobných nástrojov podľa predpisov o elektronických peniazoch z roku 2011. Skrill je registrovaná ochranná známka spoločnosti Skrill Limited.

3. Neteller: Paysafe Holdings UK Limited
NETELLER a NTE + sú registrované ochranné známky spoločnosti Paysafe Holdings UK Limited.
Paysafe Holdings UK Limited je registrovaná v Anglicku a vo Walese.
Spoločnosť Paysafe Holdings UK Limited (FRN: 900015) je držiteľom oprávnenia Úradu pre finančnú etiketu (FCA) na vydávanie elektronických peňazí a platobných nástrojov podľa predpisov o elektronických peniazoch z roku 2011.

4. Sofort: Klarna Bank AB (publ). Sídlo: Štokholm, Švédsko.
Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Štokholm.
Číslo organizácie: 556737-0431

5. B2BinPay je služba spoločnosti B2BX Digital Exchange OÜ, s estónskou licenciou č. FVR000514 a FRK000558. B2BinPay je oprávnená poskytovať služby výmeny virtuálnej meny za fiat peniaze a služby elektronickej peňaženky s virtuálnou menou.


Top Top